Inloggen

preview
Weekbrief 30 - 29 mei 2020
Agenda

1 juni   -  2e Pinksterdag (school gesloten)

3 juni - Schoolfotograaf

8 juni - Schoolfotograaf

6 - 10 juli - Kind-oudergesprek

9 juli - Rapport

17 juli - start zomervakantie om 12.00u

t/m 30 augustus - zomervakantie

Volledige heropening per 8 juni

Premier Rutte heeft vorige week tijdens de persconferentie aangegeven dat het basisonderwijs vanaf 8 juni weer volledig open mag, tenzij er in de komende week serieuze bezwaren optreden. In de week van 1 juni wordt hier een definitief besluit over genomen. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat school vanaf 8 juni weer volledig open zal zijn voor alle kinderen. 

 

Gisterenavond kwam het nieuwe protocol ‘volledige openen basisschool’ binnen (zie bijlage). Het is een vervolg op het protocol van de gedeeltelijke openstelling. Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit om scholen weer in zijn geheel te heropenen. Het protocol dient nadrukkelijk als handreiking! De regels/afspraken kunnen dus worden aangepast binnen de richtlijnen van het RIVM. De scholen en personeel zijn niet gehouden aan het onmogelijke.

 

Kort samengevat:

 • Eigenlijk gewoon doorgaan zoals we al bezig waren: ouders niet op school(plein), gescheiden (in vaste groepen/shiften) op het schoolplein spelen, handen wassen, 1,5 meter afstand houden waar mogelijk van leerlingen, leerlingen onderling geen afstand!
 • Een belangrijke verduidelijking is: Tussen personeelsleden onderling moet 1.5m afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
 • TSO: de huidige manier van lunchen (Leerkracht eet met de eigen klas) en buitenspelen zal tot de zomervakantie worden gecontinueerd. De pauzes zullen weer in de gebruikelijke drie shiften gaan plaatsvinden.
 • Op dit moment zijn alle excursies/uitstapjes geannuleerd en niet toegestaan. Alleen voor groep 8 onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om te kijken of we in de laatste week toch iets van afscheidsdagen kunnen organiseren.
 • Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.
 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: • Neusverkoudheid. • Hoesten. • Moeilijk ademen/benauwdheid. • Tijdelijk minder ruiken en proeven. • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.

Oudergesprekken

 • Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (cf RIVM-richtlijn). Oudergesprekken vinden in principe digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in de school.
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk om het gesprek wel fysiek op school te laten plaatsvinden. De uitgenodigde ouders worden dan uitgenodigd en gevraagd om via de hoofdingang de school in te komen. Bij de hoofdingang staat een desinfectiezuil waar de handen gedesinfecteerd kunnen worden. Daarna gaat u naar de ruimte waar het gesprek zal plaatsvinden. Wij en u houden zich aan de richtlijnen van het RIVM. Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en er worden geen handen geschud.
  Het voorstel in het protocol om oudergesprekken eventueel na schooltijd op het schoolplein of elders buiten te laten plaatsvinden doen we niet.

Noodopvang

De noodopvang tijdens schooluren voor leerlingen van ouders in een vitaal beroep wordt in de huidige vorm dus verlengd tot 8 juni. Via SchouderCom is vorige week een inventarisatielijst verstuurd waar u voor dinsdag 2 juni tot en met 5 juni de opvang kunt aangeven. De opvang geldt alleen voor kinderen met ouders met een vitaal beroep. Let u alstublieft goed op wanneer uw kind(eren) naar school moet en wanneer u de opvang nodig heeft. Na opgave krijgt u geen bevestiging. 

 

24-uurs noodopvang vanaf 8 juni
Vanaf 8 juni tot 1 juli is de 24-uurs noodopvang alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Het kan nodig zijn om kinderen ook in de avond, nacht of in de weekenden op te vangen. Dit noemen we 24-uurs noodopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze noodopvang voor kinderen van 0 - 12 jaar, maar heeft deze rol gedelegeerd aan FloreoKids. Ook deze opvang is bedoeld voor gezinnen met minimaal 1 ouder werkzaam in een cruciaal beroep, of ze nu wel of geen contract voor de kinderopvang hebben. De opvang is kosteloos.

 

Ouders die daar gebruik van willen maken moeten dat op de gebruikelijke wijze minimaal 24 uur van tevoren laten weten aan FloreoKids, zodat die daar in de personeelsbezetting rekening mee kan houden. Ouders kunnen zich melden bij FloreoKids via info@floreokids.nl of 071-5817777. Zie ook www.floreokids.nl  

 

Meer informatie over wat precies wordt verstaan onder cruciale beroepen of vitale processen vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Schoolfotograaf

Woensdag 3 juni en maandag 8 juni komt de schoolfotograaf op school om de kinderen te fotograferen (individueel). 

 

Woensdag 3 juni worden alle A-groepen (groep 3 t/m 8) op de foto gezet.

Maandag 8 juni worden alle kleutergroepen en alle B-groepen op de foto gezet.

 

Samen met de schoolfotograaf heeft de school afspraken gemaakt om het zo veilig mogelijk houden.

 • Wij fotograferen vanaf nu weer staand. Geen zitzak.
 • Wij houden van iedereen minimaal1,5 meter afstand.
 • Misschien ten overvloede, we raken niemand aan.
 • Er komt 1 fotograaf. Hij of zij loopt zelf niet door de school.
 • Wij maken geen traditionele groepsfoto’s. Wel maken wij van elke groep een speelse collage van de leukste portretfoto’s.
 • De fotograaf wast regelmatig zijn of haar handen en maakt de deurklink schoon na vertrek.
 • De fotograaf start om 9.00. Hij of zij komt dus pas op het schoolplein, als de kinderen binnen en de ouders naar huis zijn.
 • De broertjes en zusjes foto’s kunnen helaas niet doorgaan. Er komt dan teveel beweging in de school en dit willen we voorkomen. In overleg met de schoolfotograaf en de wens van ouders onderzoeken we voor de broertjes en zusjes foto’s een datum te plannen in november of december.

Achtergrond: 

page1image49636496
De achtergrond blijft hetzelfde. Echter de kinderen laten we staan i.p.v. zitten.
Voor groep 8 gaan we zeker ons best doen om weer een leuke afscheidsfoto te maken.
Om de school zoveel mogelijk te ontlasten, stuurt de schoolfotograaf alle bestellingen privé op.

 

====================== extern nieuws ======================
Opvoedtip: Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Wat wens je je kind het allermeeste toe – naast een goede gezondheid?
Voor ouders van kinderen die wat onzeker zijn of bang zijn er niet bij te horen ligt een antwoord voor de hand: zelfvertrouwen!

 

Misschien probeer je je kind voor te houden: “Maar jij bent juist heel goed in rekenen!” of “Dat kun je wél, probéér het nou gewoon eens!” En vaak levert dat niet zo veel op. Zelfvertrouwen kun je je kind niet geven, al wil je dat nog zo graag. Wat kun je wel doen om de ontwikkeling van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld van je kind te bevorderen? Lees verder: CJG website

 

Wil je hier eens verder over praten? Of over een ander onderwerp dat je als ouder(s) bezighoudt?

Welkom bij CJG-pedagogischadvies

 

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl