Inloggen

preview
Weekbrief 5 - 1 oktober 2021
Agenda
1 oktober   Minkoraal groepen 7 + 8
4 oktober   Leids ontzet (leerlingen vrij)
6 oktober   Start kinderboekenweek
6 oktober   OR vergadering
7 oktober   MR vergadering
15 oktober   Kinderboekenmarkt
18 t/m 29 oktober   Herfstvakantie
1 november   Verteltheater groepen 1/2
11 november   Taakoverzicht mee
15 t/m 19 november   Kind-oudergesprekken

 

Aanstaande maandag 4 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met Leids ontzet. We zien alle leerlingen graag dinsdag 5 oktober weer op school. 

Vacature groep 4

Deze week heeft Linda van der Burg aangegeven Daltonschool De Leeuwerik te verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. 

 

Door haar vertrek ontstaat er per 1 december een vacature voor drie hele dagen. Deze vacature staat op dit moment uit. Mocht u in uw omgeving iemand kennen die een pabo-akte heeft en het leuk vindt om les te geven op onze school laat ze dan gerust contact opnemen of verwijs naar de vacature

Kinderboekenweek 2021 Thema "Worden wat je wil"

Inline imageDe Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en vindt dit jaar plaats van woensdag 6 t/m zondag 17 oktober.

De Kinderboekenweek staat in het teken van Worden wat je wil waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later.

 

We openen de Kinderboekenweek met een speurtocht op het schoolplein. De kinderen lezen gedichten en raden over welk beroep dat gaat. Daarna zoeken zij een ouder die dit beroep uitbeeldt.

 

Wij lezen deze week extra veel en besteden volop aandacht aan leesplezier!

Vrijdag 15 oktober kinderboekenmarkt

Op vrijdag 15 oktober staat Jeugdboekhandel Silvester met een boekenkraam bij ons op school vanaf 14.30 uur. Juist tijdens de Kinderboekenweek is het leuk en leerzaam om een leesboek te kopen of cadeau te doen. Bij een besteding van ten minste € 10,- ontvangt u ook nog het kinderboekenweekgeschenk.

 

Het kinderboekenweekgeschenk wordt jaarlijks tijdens de Kinderboekenweek door de boekhandel cadeau gedaan. Wanneer u een boek koopt bij de kinderboekenmarkt gaat 10% van de opbrengst naar onze school.

Ziekmelden & verlof
Als uw zoon/dochter ziek is, kunt u dat aan ons doorgeven via SchouderCom communiceren. De knop 'afwezigheid melden' is zichtbaar in uw SchouderCom omgeving. Via deze knop kunt u de afwezigheid van uw kind melden en daarbij de reden en toelichting opgeven (ziek, doktersbezoek, begrafenis etc.). Graag voor 8.45 uur, zodat wij weten dat uw zoon/dochter afwezig is voordat de school start. De leerkrachten krijgen een bericht van de afwezigheidsmelding. Natuurlijk mag u ons ook nog steeds voor 8.45 uur bellen op 071-589 28 24.
 
Kort verzuim
Wij verzoeken u bezoeken aan de dokter, tandarts of specialist zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Mocht dit niet lukken geeft u dan van te voren aan via SchouderCom of bij de leerkracht wanneer het verzuim plaatsvindt. 
 
Leerplicht
Vanaf 5 jaar is ieder kind in Nederland leerplichtig. Dit betekent dat uw kind tijdens schooltijden aanwezig moet zijn op een school. In het geval dat uw kind 3 dagen of langer ongeoorloofd afwezig is melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Als we dat niet doen riskeren we als school een boete. Bij ongeoorloofd afwezigheid kan de leerplichtambtenaar de ouders een boete opleggen.
 
Kinderen vanaf 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, maar mogen al wel naar school. U bent dus niet verplicht uw kind naar school te sturen. Toch vragen wij u om niet te snel uw kind thuis te houden, omdat het dan belangrijke zaken mist.​ Ook voor niet-leerplichtige kinderen vragen wij om een verlofformulier in te vullen. Zo weten wij of het het uw kind verlof heeft. 
 
Verlof
Het is slechts in enkele omstandigheden mogelijk om verlof te vragen voor uw kind. Denk hierbij aan omstandigheden zoals het bijwonen van een bruiloft van een naast familielid of een begrafenis of een extra dag vrij i.v.m. het 25-jarig huwelijksfeest van een opa of oma. Vakantieverlof is nooit mogelijk, alleen in het geval van seizoen werkers (bijv. bloembollenbedrijf, campinghouders, strandtenteigenaren).
 
Als het om een verlofperiode tot 10 dagen gaat besluit de directie over het verlof. Als het om een langere periode gaat dan moet de leerplichtambtenaar daarover besluiten. U kunt dan zelf vooraf contact opnemen met de leerplichtambtenaar Anita Pigler via het telefoonnummer 06-82400702, of via de website van Regionaal Bureau Leerplicht Hollands Midden.
 
SchouderCom/documenten
Voor verlof kunt u een ‘Aanvraagformulier verlof wegens bijzondere omstandigheden’ downloaden, invullen en inleveren bij de leerkracht/directie. U kunt het formulier ook via mail indienen. Het formulier is te vinden in SchouderCom onder documenten. Hier vindt u ook de richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties.
Kinderpostzegels 2021

Afgelopen woensdag is om 12.00u de landelijke kinderpostzegelactie weer van start gegaan. Ook onze groepen 7 doen hieraan mee. Met de opbrengst worden verschillende goede (kinder)doelen gesteund. Dit jaar is er extra aandacht voor projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen, in het bijzonder bij lastige thuissituaties door corona. Groep 7B had er zin in! 

kpz

Hutspot

Vandaag hebben we met alle leerlingen hutspot gegeten. Dit is mogelijk gemaakt door de ouderraad die zorgde voor bordjes en bestek en ouders uit de groepen die zorgden voor de hutspot. Bedankt allemaal, de kinderen hebben heerlijk gegeten! hutspot

 

Fijne 3 oktober viering allemaal!

Nieuws van de GMR

Beste ouders,


Er zijn per direct drie vacatures in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs (GMR-PO) van SCOL. Meld je uiterlijk aan op 10 oktober 2021 via onderstaand e-mailadres!


Wat doet de GMR?
Onze scholen zijn onderdeel van SCOL, (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden), dat wordt geleid door een College van Bestuur (CvB). De GMR-PO controleert en adviseert het CvB over school-overstijgende zaken en heeft op een aantal onderwerpen instemming op het beleid. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR van deze school.


Onderwerpen die de GMR-PO jaarlijks bespreekt, zijn onder andere de personeelsformatie, scholingsplannen voor leerkrachten, het centrale financiële beleid en het strategisch beleidsplan. Ook neemt de GMR-PO regelmatig zelf initiatief om onderwerpen op de agenda te zetten.


Waarom is de GMR-PO interessant voor jou?
In de GMR-PO kun je invloed uitoefenen op het beleid van SCOL. Je krijgt meer inzicht in processen die zich afspelen boven het niveau van je eigen school, die vaak van grote invloed zijn op de dagelijkse praktijk van leerling en leerkracht. Je kunt kritische vragen stellen met als doel het functioneren van SCOL en haar medewerkers te optimaliseren.


Goed om te weten:
• De zittingstermijn van een lid is in principe drie jaar.
• De GMR-PO bestaat uit 7 ouders en 7 personeelsleden.
• De GMR-PO vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren.
• Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, zullen er verkiezingen gehouden worden.
• Bij verkiezingen zijn de leden van de MR’en van de scholen van SCOL kiesgerechtigd.


Maak je belangstelling uiterlijk 10 oktober 2021 bekend bij de GMR, het emailadres is gmrpo@scoleiden.nl.
Ook kun je bovenstaand emailadres mail met eventuele vragen en/of meer informatie. We hopen je bij een volgende GMR-PO vergadering te kunnen verwelkomen!


Met vriendelijke groeten, namens de GMR-PO,


Mechteld van Veen (voorzitter, oudergeleding)
Suzanne Frambach (vice-voorzitter, personeelsgeleding)
Paul van den Heuvel (secretaris, oudergeleding)

====================== extern nieuws ======================
Workshop Jongenstalenten (h)erkennen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert een online workshop Jongenstalenten (h)erkennen voor ouders en andere opvoeders van jongens van 4 tot en met 12 jaar.  De workshop is op 3 november 2021.            De lichamelijke en hormonale ontwikkeling van jongens heeft invloed op hun gedrag. Als je begrijpt hoe dit komt, kun je daar in de opvoeding rekening mee houden. Meer informatie vindt u in de bijlage en op de website van CJG Leiderdorp

CJG-webinar Pubers zijn leuk!

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve een webinar Pubers zijn leuk! Het webinar is op 9 november en is voor ouders van (aanstaande) pubers van 10 tot 16 jaar uit regio Hollands Midden.                

Tischa Neve neemt ouders met humor, zelfspot en positiviteit mee in haar visie op opvoeden en omgaan met pubers. Meer informatie vindt u in de bijlage en op de website van het CJG.

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl