Inloggen

preview
Weekbrief 4 - 24 september 2021
Agenda

 

t/m 30 september    kind-ouder-gesprekken
1 oktober   Minkoraal groepen 7 + 8
4 oktober   Leerlingen vrij
6 oktober   Start kinderboekenweek
18 t/m 29 oktober   Herfstvakantie

 

Wist u dat er in het ouderportaal Schoudercom een kalender/agenda te vinden is?

In de kalender plaatsen wij steeds de belangrijkste activiteiten op school. Het is mogelijk om (via Instellingen in de app) deze kalender te synchroniseren met een eigen digitale agenda van bijv. Google of Outlook!

Uiteraard blijft bovenstaande agenda ook in de weekbrief bestaan.

Coronaregel maatregelen

De landelijke versoepelingen zorgen ook voor gewijzigd beleid op de basisschool. Inmiddels is
duidelijk dat bij een geconstateerde besmetting in de klas, de andere kinderen niet thuis hoeven te
blijven. In overleg met de GGD wordt bekeken of er aanleiding is om klasgenoten of zelfs de hele klas
in quarantaine te plaatsen, bijvoorbeeld bij meerdere (gelijktijdige) besmettingen. Uitgangspunt is
echter dat een klas gewoon naar school kan blijven gaan.

 

Ook de afstandsregel tussen volwassenen vervalt. Dit maakt mogelijk dat we weer vaker
ouders/verzorgers in of rondom de school kunnen ontvangen. Met name rondom het halen/brengen
van groep 1/2 en groep 3 wordt nu bekeken hoe we verder gaan. Daarbij houden we de huidige organisatie
voorlopig in stand en houden we de ontwikkelingen goed in de gaten.

 

Dat betekent: Ouders blijven vooralsnog dus in principe buiten en de kinderen gaan met de leerkracht mee naar binnen. Uitzonderingen of bijzondere situaties kunnen zich natuurlijk voordoen.


Binnenkort wordt u geïnformeerd over hoe we als school verder gaan. Als school zien we de voordelen die de huidige gang van zaken met zich heeft meegebracht, met name op het gebied van rust in de klas, een soms
eenvoudiger afscheid en de zelfstandigheid van de kinderen.

 

Als school vinden wij het belangrijk om ouders te betrekken/ deelgenoot te maken bij ons onderwijs. Dit kan niet alleen via berichten in de blog op SchouderComGraag ontvangen. Dat geldt niet alleen voor de jongste leerlingen, maar ook voor de oudere leerlingen. Er ligt een voorstel, die de komende weken met het team wordt besproken. Zodra het voorstel definitief is ontvangt u nadere informatie via de weekbrief. 


Verder wassen we onze handen, blijven we thuis bij benauwdheid/koorts/flink hoesten, geven we
elkaar de ruimte en zorgen we voor voldoende frisse lucht!

K&R zone Vronkenlaan maandagochtend buiten gebruik

Op maandag 27 september gaat de PWA op schoolreis. Net zoals bij ons zullen zij de K&R zone aan de Vronkenlaan gebruiken voor het instappen in de bussen. De K&R zone  is deze ochtend niet te gebruiken. 

Vriendelijk verzoek om hier rekening mee te houden. Mede namens de PWA bedankt voor de medewerking.

 

 

 

Hutspot

Aanstaande vrijdag eten we, volgens de traditie rond de 3 oktoberviering, hutspot op school. Met behulp van ouders krijgen de leerlingen vrijdag hutspot. Dit zal een klein hapje zijn, dus de kinderen moeten ook gewoon een tussendoortje meenemen!

De ouderraad zorgt voor kleine bordjes en vorkjes. Via de groepsleerkracht of klassenouder(s) worden ouders gevraagd om de hutspot te maken. De gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd bij de ouderraad. Bonnetjes (met u naam en ibannummer)  kunt u inleveren bij de groepsleerkracht.  Alvast hartelijk dank daarvoor!

Maandag 4 oktober zijn we vrij!
Fijne 3 oktober viering!

hutspot

 

Minikoraal
Aanstaande vrijdag beginnen de 3 oktober feesten in Leiden met het Minikoraal op de Garenmarkt! Samen met burgemeester Van der Werf zingen kinderen uit groep 7 en 8 liedjes over de historie van Leidens Ontzet. We gaan op de fiets, dus zorg dat je die bij je hebt!! (en dat hij goed werkt! Zorg ook voor een werkend slot) 

Het wordt een legendarische 27ste editie van de Minikoraal! Alle legendes die een rol speelden in het ontzet en ook in het beleg van Leiden worden bezongen op 1 oktober. Als burgemeester Van der Werf van zijn sokkel in het park komt, kan het liedjesfeest beginnen. Samen met 3500 kinderen, K&G3 en hun zangeressen, de burgemeesters van nu en een afvaardiging van de 3 October Vereeniging. Natuurlijk komt ook de grootste Leidse legende Jochem Myjer weer La La La Leiden zingen.
 

Begeleidende ouders opgelet!!! - Coronabewijs 

NB. Bij deze ingangen staan beveiligers en commissieleden van de 3 October Vereeniging. Zij scannen de QR code van de Coronacheck-app (coronabewijs) en identificatiebewijs van de begeleiders. Als deze niet gecheckt kan worden of een rood scherm geeft, kunnen we helaas de betreffende begeleider niet binnen laten. Kinderen hoeven geen coronabewijs te laten zien.  

 

minikoraal
Kinderpostzegels

Op woensdag 29 september start de landelijke kinderpostzegelactie. Ook onze groepen 7 doen hieraan mee. De leerlingen krijgen een envelop mee met daarin bestelformulieren voor zegels en kaarten. Daarmee gaan zij langs de deuren van het dorp om hun zegels te verkopen. Vrienden en familie mogen natuurlijk ook een bestelling plaatsen! Bestellen kan dit jaar ook weer via de app. De kinderen krijgen nadere uitleg hierover binnenkort mee naar huis.

 

Met de opbrengst van de actie worden verschillende goede (kinder)doelen gesteund. Dit jaar is er extra aandacht voor kinderen die door de coronacrisis in een kwetsbare thuissituatie zijn terechtgekomen.

 

We hopen op een mooi resultaat!kpz

Vacature MR

Voelt u zich als ouder betrokken bij de school en wilt u graag actief meedenken over de gang van zaken op school? Sinds kort is in de Medezeggenschapsraad (MR) van de school een plek vrij gekomen voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.

De MR bestaat uit acht leden: vier personeelsleden (Tessa van Es, Linda van der Burg, Claire Hal en Eefje van Elsen) en vier ouders (Jacob van Gent, Jan Joost Aten, Tiago Vilela en ….?). Voor de vierde plaats in de oudergeleding hebben we een vacature.

 

In de MR praat en besluit u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Bijvoorbeeld over de begroting, de formatie, onderwijskundige verbeteringen en diverse andere schoolzaken. De directie en de MR werken hierbij nauw samen. We vergaderen ’s avonds op school en ongeveer zes keer per jaar.

 

Samenstelling/leden:

In de MR van de Leeuwerik hebben vier ouders en vier leerkrachten zitting. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen.

 

Interesse?

Heeft u interesse om mogelijk plaats te nemen in de MR, dan kunt u een mail met motivatie sturen naar: MR Daltonschool De Leeuwerik Aanmelden kan tot: vrijdag 1 oktober (In geval van meerdere kandidaten, vinden er verkiezingen plaats.)

Meer informatie over de MR vindt u op: https://daltondeleeuwerik.nl/wie-zijn-we/mr-gmr/ 

 

We zien uw reacties graag tegemoet.

 

====================== extern nieuws ======================
Bijeenkomsten voor Kinderen In Een Scheiding (KIES)

In oktober start in Oegstgeest een KIES-training voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de basisschool (Leidse Regio).  Spel- en praatgroep KIES helpt kinderen om te gaan met de scheiding van hun ouders.

In de bijlage meer informatie over de KIES-training. 

 

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl