Inloggen

preview
Weekbrief 3 - 17 september 2021
Agenda

 

t/m 30 september    kind-ouder-gesprekken
4 oktober   Leerlingen vrij
6 oktober   Start kinderboekenweek
18 t/m 29 oktober   Herfstvakantie
Coronaregels per 20 september 2021

Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf 20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat vanaf bij één besmetting. De GGD adviseert op basis van maatwerk welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een coronabesmetting op school.

 

Als een leerling besmet is met het coronavirus worden niet alle kinderen in de klas aangemerkt als nauw contact. Daardoor hoeft niet de gehele klas in quarantaine. De school gaat hierover in overleg met de GGD. De GGD besluit wie tot nauw contact gerekend moet worden en adviseert op basis van maatwerk of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan.

 

De basisregels blijven gelden: was vaak de handen, geef elkaar de ruimte, zorg voor frisse lucht, blijf thuis bij klachten en laat u testen bij de GGD. Wie positief test gaat in quarantaine.

Schoolreis

Wat een prachtige dag om op schoolreis te gaan. Eindelijk mochten we weer. De kinderen, de leerkrachten en begeleiders hadden er allemaal zin in. Met maar liefst 9 bussen, die gefaseerd aankwamen om alle kinderen in te laten stappen, gingen ze richting Diergaarde Blijdorp. Dank aan de begeleidende ouders die mee zijn gegaan en dank aan de schoolreiscommissie voor de perfecte organisatie. Schoolreis

Werken met snappet

Vanaf groep 4 wordt er in de klas de lesmethode Snappet ingezet. Hieronder geven we informatie over Sanppet. In groep 4 t/m 6 wordt er gewerkt met een tablet. Vanaf groep 7 werken de leerlingen met een chromebook. 


Wat is Snappet?
Snappet is een onderwijsplatform waarbij ieder kind op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd. Daarbij geeft Snappet de leerkracht beter inzicht in de voortgang van de kinderen. 


Digitale lesmethode
In plaats van het maken van opgaven in een werkboek, maken de kinderen de opgaven digitaal in Snappet. Eventueel werken ze de opgave eerst uit in een schriftje. Groot voordeel voor de kinderen is dat zij na iedere vraag direct feedback krijgen. Ze zien dus meteen of het antwoord goed of fout is. Ze weten daardoor snel of ze op de goede weg zijn en kunnen direct hun antwoord verbeteren.

 

De leerkracht heeft toegang tot een aparte omgeving van Snappet, waar hij of zij live kan volgen hoe de kinderen het doen tijdens de les. De leerkracht ziet dus al tijdens de les of de kinderen de lesstof begrijpen en kan eventueel direct extra uitleg geven aan degenen die dit nodig hebben.


Iedereen werkt op zijn eigen niveau
De lesstof in Snappet past zich aan aan het niveau van het kind. Het niveau wordt door Snappet bepaald aan de hand van eerder gemaakte opgaven. Dit werkt heel motiverend: kinderen die de lesstof beheersen krijgen moeilijkere vragen. En kinderen die de lesstof lastig vinden, krijgen juist wat makkelijkere vragen. Zo kan ieder kind groeien op zijn of haar eigen niveau en tempo. Bovendien laat Snappet aan het kind en aan de leerkracht zien welke lesstof hij of zij nog niet genoeg onder de knie heeft. Zo kan ieder kind dus werken aan zijn
of haar eigen leerdoelen.

 

Op www.snappet.org vindt u meer informatie. 

 

Snappet is niet heilig

Snappet (tablet/Chromebook) is geen doel. Het is een middel. Op De Leeuwerik is er ook ruimte om anders te werken aan een bepaald doel. Zo kan de leerkracht een rekenles buiten geven. Of is de verwerking toch op papier. Er zijn meedere manieren om het doel te behalen. 

Vacature MR

Voelt u zich als ouder betrokken bij de school en wilt u graag actief meedenken over de gang van zaken op school? Sinds kort is in de Medezeggenschapsraad (MR) van de school een plek vrij gekomen voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.

De MR bestaat uit acht leden: vier personeelsleden (Tessa van Es, Linda van der Burg, Claire Hal en Eefje van Elsen) en vier ouders (Jacob van Gent, Jan Joost Aten, Tiago Vilela en ….?). Voor de vierde plaats in de oudergeleding hebben we een vacature.

 

In de MR praat en besluit u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Bijvoorbeeld over de begroting, de formatie, onderwijskundige verbeteringen en diverse andere schoolzaken. De directie en de MR werken hierbij nauw samen. We vergaderen ’s avonds op school en ongeveer zes keer per jaar.

 

Samenstelling/leden:

In de MR van de Leeuwerik hebben vier ouders en vier leerkrachten zitting. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen.

 

Interesse?

Heeft u interesse om mogelijk plaats te nemen in de MR, dan kunt u een mail met motivatie sturen naar: MR Daltonschool De Leeuwerik Aanmelden kan tot: vrijdag 1 oktober (In geval van meerdere kandidaten, vinden er verkiezingen plaats.)

Meer informatie over de MR vindt u op: https://daltondeleeuwerik.nl/wie-zijn-we/mr-gmr/ 

 

We zien uw reacties graag tegemoet.

====================== extern nieuws ======================
MUZIEKLES stichting MOL

 

Inline image

Basiscursus 1,2,3.. Muziek! (5-7 jr) Vrijdag 24 sept 16:00 uur

 

Basiscursus Muzikale Oriëntatie (8-9 jr) Vrijdag 24 sept 16:45 uur

 

OpZang (8-11 jr) Dinsdag 21 sept 15:30 uur

 

Instrumentale kennismakingslessen In overleg

 

Meer informatie: www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl

CJG-WEBINAR KINDEREN EN (ONLINE) PESTEN

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert op dinsdag 28 september het webinar 'Kinderen en (online) pesten'. Dit gratis webinar wordt gegeven door Tischa Neve, een bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige . Zij neemt ouders tijdens dit webinar mee naar het hoe en waarom van pesten en geeft veel tips over wat je als ouder kunt doen. Het webinar is geschikt voor alle ouders van kinderen van 4-14 jaar in de regio Hollands Midden.

 

Interesse? Meer informatie vindt u via deze link.

Kinderkoor De Marekidz

“Houd je van zingen? Vind je het leuk om ’s vrijdags met andere kinderen tussen de 6 en 12 jaar er een gezellig en muzikaal avondje van te maken? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Kinderkoor De Marekidz repeteert eens in de twee weken op vrijdagavond van 18.00-18.45u in Het Marehuis (Oude Vest 61, 2312 XS  Leiden). We zingen christelijke en niet-christelijke liedjes, treden op in de Marekerk en organiseren leuke activiteiten met elkaar. Het is helemaal gratis en je bent van harte welkom om eerst eens te komen kijken! Op vrijdagavond 1 oktober starten we het nieuwe seizoen met een open repetitie. Kom lekker meezingen en neem vooral vriendjes of vriendinnetjes mee. Ouders mogen ook mee om te komen kijken en luisteren. Tot dan!”

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl