Inloggen

preview
Weekbrief 2 - 10 september 2021
Agenda

 

t/m 30 september    kind-ouder-gesprekken
17 september   Schoolreisje
4 oktober   Leerlingen vrij
6 oktober   Start kinderboekenweek
18 t/m 29 oktober   Herfstvakantie
Schoolreisje 17 september

Nog één week en dan gaan we eindelijk weer op schoolreisje! Dit schooljaar gaan alle groepen naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

 

De deuren gaan vrijdagochtend om 08.30 uur open. Zorg ervoor dat de kinderen uiterlijk 08.45 uur op school zijn. Het zou fijn zijn als de kinderen thuis al naar het toilet zijn geweest. De groepen 4 tot en met 8 lopen om 08.45 uur naar de bus. De groepen 1 tot en met 3 lopen om 09.15 uur naar de bus. De bussen worden om 17.00 uur terug verwacht op school.

 

We hebben een aantal aandachtspunten:

  • Zou u ervoor willen zorgen dat er vrijdag niet geparkeerd wordt op de kiss and ride plekken aan de Vronkenlaan. Deze ruimte moet vrijgehouden worden voor de bussen. Dit geldt ook voor de parkeerplaatsen in de vd Poelgeestlaan (schoolzijde)
  • De schoolreiscommissie zorgt voor polsbandjes met het telefoonnummer van de Leeuwerik. Daarnaast krijgen alle kinderen een Leeuwerikhesje aan.
  • Geef de kinderen een lunchpakket met drinken mee. In de ochtend en middag wordt er voor een tussendoortje en drinken gezorgd.
  • Denk er aan uw kind (indien nodig) af te melden voor de VSO/NSO/BSO.
  • Als er vrijdag regen voorspeld is, is regenkleding handig.
  • Zorg ervoor dat uw kind(eren) niet te veel snoep bij zich hebben.
  • Laat waardevolle spullen, zoals geld en mobiele telefoons thuis.
  • I.v.m. het Coronavirus is iedereen vanaf 13 jaar en ouder verplicht een mondkapje in de bus te dragen.

Wij hebben er zin in en wensen de alle kinderen een leuke dag toe!

Inline image

Muziekonderwijs
Zoals eind vorig schooljaar al aangekondigd hebben we met behulp van de NPO-middelen een contract gesloten met asisschoolMuziek.nl.
 
BasisschoolMuziek.nl verzorgt in schooljaar 2021/2022 en schooljaar 2022/2023 het muziekonderwijs op Daltonschool De Leeuwerik. BasisschoolMuziek.nl zet één- of meerdere specialisten in die als vakleerkracht muziek fungeren. BasisschoolMuziek.nl zorgt voor 30 muzieklessen in een tweewekelijks patroon. In de eerste week zal een vakspecialist een muziekles geven, in de tweede week geeft de groepsleerkracht een muziekles aan zijn/haar leerlingen.
 
Het doel van de interventie vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is enerzijds om met muziekonderwijs een positief effect te hebben op de leerprestaties van de leerlingen. De grootste 'winst' valt te behalen bij de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Muzieklessen hebben een positief effect op de groepsdynamiek, groepscohesie en onderlinge verhoudingen in een klas. Daarnaast streven we naar het verstevigen van muzieklessen in het onderwijsaanbod van De Leeuwerik, zodat ook na afloop van het Nationaal Programma Onderwijs de positieve effecten van de muziek duurzaam zijn verankerd. 
Geboortenieuws

Op vrijdag 27 augustus zijn juf Gitty en Mark trotse ouders en Boris grote broer geworden van Jelle.
Van harte gefeliciteerd! Heel veel geluk samen. 

Jelle

Ziekte conciërge Hamid
Al vanaf de start van het schooljaar is onze conciërge Hamid ziek. Dit betektent, dat wij als team met elkaar de conciërgetaken moeten oppakken. Dit kan betekenen, dat de telefoon wat later wordt opgenomen en dat het wat langer duurt voordat de deur van de hoofdingang wordt opengedaan. 
Hoofdluiscontrole

De hoofdluiscontrole gaan we voorlopig niet op school laten plaatsvinden. Dit in verband met COVID-19. Wij willen u als ouders vragen uw eigen kinderen goed te controleren op hoofdluis. Indien er luizen of neten gevonden worden, wilt u dit dan melden aan de leerkracht van uw kind(eren). Bedankt voor uw medewerking!

Blind leren typen

Blind kunnen typen is heel handig, want kinderen leren en werken steeds meer met de computer. Het (huis)werk sneller af en kinderen kunnen hun aandacht meer richten op de opdracht.

 

De Typecursus van LOI Kidzz volgen kinderen zelfstandig thuis, via een online leeromgeving. De cursus is gebaseerd op een spionnenverhaal en kinderen oefenen met games. Na afloop van de Typecursus kan uw zoon of dochter volledig blind en met tien vingers typen met een snelheid van minimaal 120 aanslagen per minuut.

 

LOI Kidzz geeft tijdelijk € 50,- korting op hun Typecursus voor kinderen uit groep 7 en 8.

Voor meer informatie en om een deel van de cursus alvast te proberen, verwijzen we u naar www.loikidzz.nl/typen.

 

Uw kind (groep 7 en 8) heeft deze week een brief en folder meegekregen over de typecursus van LOI Kidzz. Hierin vindt u alle informatie over de cursus en de scholenregeling. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 oktober.

 

typelessen.GIF

 

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl