Inloggen

preview
Weekbrief 33 - 9 juli 2021
Agenda

12 + 13 juli: musical groepen 8

16 juli: start zomervakantie om 12.00u

19 juli - 27 augustus: zomervakantie

30 augustus: 1e schooldag

Coronamaatregelen

Kinderen t/m 12 jaar hoeven vanaf maandag niet meer thuis te blijven als ze verkoudheidsklachten hebben. De kinderen hoeven zich bij verkoudheidsklachten ook niet meer te laten testen. Het zogenoemde snottebellenbesluit wordt met instemming van het Outbreak Management Team (OMT) aangepast. 

De nieuwe regels gelden in ieder geval tot het nieuwe schooljaar.

 

Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomer, nadat het OMT hierover advies heeft uitgebracht. Het basisscenario is dat de richtlijnen die nu gelden van kracht blijven. Als de situatie sterk verbetert of juist verslechtert, dan kunnen maatregelen worden af- of opgeschaald. Wij zullen u hierover in de laatste vakantieweek informeren.

SchouderCom na de jaarovergang

Wanneer een kind van school af gaat, en de ouder hierna geen kinderen meer op school heeft, wordt het account van de ouder automatisch ook uit SchouderCom verwijderd nadat de jaarovergang actief wordt gezet. Nadat het account is verwijderd, kunnen ouders niet meer in Schoudercom.

 

Mocht u bepaalde informatie of foto's nog willen downloaden, dan kan dat dus nog tot en met 31 juli. Daarna is de informatie definitief niet meer bereikbaar.

Gevonden voorwerpen

De bak met de gevonden voorwerpen (witte bank bij de hoofdingang) zitten weer aardig vol. Neem gerust een kijkje. Tot de zomervakantie bewaren wij de spullen. Daarna schenken wij het restant aan een goed doel. 

Mededeling van de penningmeester van de ouderraad

Het huidige schooljaar is nog niet afgelopen maar de ouderraad is al in voorbereiding op het volgende schooljaar. In tegenstelling tot een jaar geleden, staan de seinen nu op groen om met het schoolreisje naar Diergaarde Blijdorp te gaan.

 

In de eerste week na de zomervakantie zullen de bijdrage voor het schoolreisje op vrijdag 17 september en de bijdrage voor de ouderraad voor het nieuwe schooljaar geïncasseerd worden. Mocht u geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, dan krijgt uw kind in die week een factuur mee naar huis. Het bedrag voor het schoolreisje is €25,00 en voor de ouderbijdrage €27,50. U mag het bedrag ook al eerder overmaken naar bankrekeningnummer NL17 INGB 0004 7696 89 van Ouderraad De Leeuwerik onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Als u vragen heeft, kunt u deze sturen naar penningmeesteror@daltondeleeuwerik.nl

 

Edwin Huiberts

Penningmeester Ouderraad

Afscheid groepen 8

Op maandagavond 12 juli (8A) en dinsdagavond 13 juli (8B) nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van de school met de opvoering van een musical in aanwezigheid van hun ouders. Dit jaar op een unieke locatie; namelijk de Leidse Schouwburg. De voorbereidingen voor deze avonden zijn uiteraard al in volle gang. Vanmiddag hebben de groepen 8 de musical opgevoerd voor de leerlingen van onze school. 


Op woensdagochtend worden de leerlingen van de groepen 8 rond 11.55 uur door de andere kinderen en de leerkrachten uitgezwaaid. Dan begint voor hen de vakantie!

 

aERTgha

 

Laatste schooldag

Vrijdag 16 juli is voor de groepen 1 t/m 7 de laatste schooldag. Alle kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij!

Zonnepanelen op het dak van de sporthal

In de week van 26 juli worden op  het dak van de sporthal 144 zonnepanelen geplaatst. Dat is dus lekker in de schoolvakantie.Daltonschool de Leeuwerik, PWA en de BSO zijn hier heel blij mee. Inwoners van Leiderdorp hebben panelen kunnen kopen en dragen zo bij aan de verduurzaming.

 

Zeker bij een school – en met het oog op educatie – zou het geweldig zijn dat de opbrengst met een paneel in de school zichtbaar wordt gemaakt. Zon op Leiderdorp neemt deze vraag mee en er wordt geinformeerd wat zoiets gaat kosten en misschien zijn er wel sponsors voor te vinden die zo'n informatiepaneel zouden willen sponsoren. 

 

De zonnepanelen op het dag van de sporthal zijn een goed aanknopingspunt voor een educatief programma over duurzaamheid Een display met de opwekgegevens van de installatie kan eenzelfde effect hebben. Regelmatig worden de gegevens ingezet in het rekenonderwijs. We kiezen voor bestaande lespakketten

 

De coördinatie van dit project ligt bij Zon op Leiderdorp ; nieuwe projecten zijn in voorbereiding en zij zijn steeds op zoek naar geschikte daken en mensen, die certificaten van panelen willen kopen. Zie voor meer informatie bij Zonopleiderdorp.nl en/of stel uw vraag of geef een suggestie bij de locatie-manager.   

 

paneel

 

Taart en een boekenbon

Gisterenochten ontvingen we een heerlijke slagroomtaart en een boekenbon van de wethouder van onderwijs van de gemeente Leiderdorp. Dit om ons te bedanken voor de inzet van het afgelopen schooljaar. Dit wordt door ons enorm gewaardeerd! Van de boekenbon zullen we in het nieuwe schooljaar een paar mooie boeken uitzoeken en toevoegen aan de schoolcollectie. Nogmaals dank en we zijn er heel erg blij mee!

foto

Leeuwerikdag

Vandaag was de Leeuwerikdag en juffen-/meesterdag. Met springkussens, een stormbaan, spelletjes, musical kijken bij groep 8,  iets lekkers en een ijsje uitzoeken bij de ijscoman. Het was een heerlijke stralende dag. Iedereen heeft genoten van deze feestdag. 

springkussens Leeuwerikdag

====================== extern nieuws ======================
Zomerlezen

Veel kinderen die tijdens de zomervakantie niet of nauwelijks lezen, doen een stap terug in hun leesontwikkeling. Lezen is en blijft dus ook in de vakantie belangrijk!

 

Voor tips, informatie en het kopen van leesboeken met korting kunt u terecht op de website van 'zomerlezen'. Zeker de moeite van het bekijken waard! 

Zomerlezen - voorkom de zomerdip

 

Muziek in je zomervakantie

Ieder jaar een feestje!Inline image

3-daagse workshops

19 t/m 21 juli en 23 t/m 25 juli

 

Probeerlessen  (gitaar, piano, blokfluit, harp, viool)

VakantieOrkest (8-12 jaar)

Muziekverhaal (5-7 jaar)

Ensembles (8-12 jaar)

Meer informatie: www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl