Inloggen

preview
Weekbrief 34 - 15 juli 2021
Agenda

16 juli: start zomervakantie om 12.00u

19 juli - 27 augustus: zomervakantie

30 augustus: 1e schooldag

Einde schooljaar

Het is opnieuw een bijzonder jaar geworden, zoals we dat vooraf niet hadden gedacht. Een jaar vol bijzonderheden en herinneringen. Een jaar om niet snel te vergeten.

 

Ook voor u als ouders kwam er veel op u af. Dank voor uw geweldige inzet het afgelopen jaar. Mede dankzij u konden wij het onderwijs door laten gaan. 

 

Zo'n laatste week van het schooljaar staat elk jaar weer in het teken van afscheid. Kinderen nemen afscheid van hun 'oude' groep of zelfs van De Leeuwerik en kijken al met plezier met gezonde spanning uit naar het volgende schooljaar. Daar hoorden allerlei feestelijke activiteiten bij, van een officieel afscheidsmoment tot een picknick tot een gezellig samenzijn. 

 

Zoals eerder aangegeven in de formatiebrief is het het afhankelijk van wat er deze zomer allemaal gebeurt en wat het nieuwe coronaprotocol wordt. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zullen we u informeren over de manier waarop en zo nodig met welke coronamaatregelen wij het nieuwe schooljaar zullen starten. 

 

Morgen om 12 uur begint voor alle groepen de zomervakantie. We wensen iedereen een fijne en gezonde vakantie toe! We zien iedereen graag weer terug op maandag 30 augustus!!

 

Met hartelijke groet, namens het team,

 

Richard van den Berg

directeur

Muziekonderwijs
Met behulp van de NPO-middelen hebben we een contract gesloten met asisschoolMuziek.nl. BasisschoolMuziek.nl verzorgt in schooljaar 2021/2022 en schooljaar 2022/2023 het muziekonderwijs op Daltonschool De Leeuwerik. BasisschoolMuziek.nl zet één- of meerdere specialisten in die als vakleerkracht muziek fungeren. BasisschoolMuziek.nl zorgt voor 30 muzieklessen in een tweewekelijks patroon. In de eerste week zal een vakspecialist een muziekles geven, in de tweede week geeft de groepsleerkracht een muziekles aan zijn/haar leerlingen.
 
Het doel van de interventie vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is enerzijds om met muziekonderwijs een positief effect te hebben op de leerprestaties van de leerlingen. De grootste 'winst' valt te behalen bij de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Muzieklessen hebben een positief effect op de groepsdynamiek, groepscohesie en onderlinge verhoudingen in een klas. Daarnaast streven we naar het verstevigen van muzieklessen in het onderwijsaanbod van De Leeuwerik, zodat ook na afloop van het Nationaal Programma Onderwijs de positieve effecten van de muziek duurzaam zijn verankerd. 
Musicals groepen 8

Groepen 8 hebben de afgelopen maandagavond en dinsdagavond hun geweldige musical Expeditie Beachclub laten zien in de Leidse Schouwburg. Wat een toffe locatie om met publiek je afscheidsmusical te mogen spelen!

musical

Afgelopen woensdag vlogen onze groep 8-ers echt uit. Zij werden traditioneel door alle leerlingen van de school uitgezwaaid.  

uitzwaai

Afscheid groep 8A en groep 8B

Groep 8A van het schooljaar 2020/2021 heeft als afscheid een cadeau aangeboden aan de leerlingen van De Leeuwerik. De Engelse taalles speelt een belangrijke rol op school en de kinderen van groep 8A willen dat graag doorgeven aan hun medeleerlingen. 

 

De school kreeg een Engelse minibieb met Engelse boeken. In de handgemaakte bied staan de namen van de leerlingen. Iedere leerling heeft een stukje tekst achtergelaten in een boek. De eerste boeken zijn door 8A in de bieb geplaatst, het zou een prachtig idee zijn als de hoeveelheid boeken aangevuld gaat worden, zodat kinderen van De Leeuwerik een Engels leesboek kunnen pakken  om hun kennis te verrijken. Daarnaast kreeg de school een Beachflag. Vanaf nu kan iedereen de school herkennen bij evenementen. 

 

Van de leerlingen uit groep 8b ontvingen de school ook prachtige cadeaus. Een zelfgemaakte klok met een foto van de groep en alle namen in het hout gegraveerd. De klok is gemaakt van allerlei verschillende materialen, waarmee wordt geduid dat elk kind anders/uniek is. En we ontvingen een mooi houten dienblad gevuld met lekkers. In het dienblad staan alle namen van de leerlingen. 

 

Namens het team van De Leeuwerik enorm bedankt voor deze gave cadeaus. Veels te gek! 

afscheid

[ herhaling] SchouderCom na de jaarovergang

Wanneer een kind van school af gaat, en de ouder hierna geen kinderen meer op school heeft, wordt het account van de ouder automatisch ook uit SchouderCom verwijderd nadat de jaarovergang actief wordt gezet. Nadat het account is verwijderd, kunnen ouders niet meer in Schoudercom.

 

Mocht u bepaalde informatie of foto's nog willen downloaden, dan kan dat dus nog tot en met 31 juli. Daarna is de informatie definitief niet meer bereikbaar.

Laatste weekbrief

Dit is de laatste weekbrief van dit schooljaar. Op vrijdag 16 juli om 12.00 uur begint voor leerlingen uit groep 1 t/m 8 de zomervakantie. De eerste schooldag is maandag 30 augustus.

 

Sponsor De Leeuwerik gratis!

Iets nieuws nodig voor uw huis of tuin, een weekendje weg of een dagje sauna of is het tijd voor een nieuwe broek of trui. Boek of bestel dan online via onze SponsorKliks pagina!  U betaalt precies hetzelfde maar er gaat ook een commissie naar De Leeuwerik. Daarmee sponsort u dus gratis De Leeuwerik!  

Sponsorkliks

 

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl