Inloggen

preview
Weekbrief 29 - 11 juni 2021
Agenda

25 juni: margedag leerlingen vrij

28 juni: margedag leerlingen vrij

1 juli: rapporten mee

5 t/m 9 juli: kind-ouder-gesprekken

12 + 13 juli: musical groepen 8

16 juli: start zomervakantie om 12.00u

19 juli - 27 augustus: zomervakantie

Snappet op de Leeuwerik 

Binnen onze school werken wij van groep 4 tot en met 8 met Snappet. We werken aan verschillende vakgebieden. Rekenen, taal, spelling, automatiseren, technisch lezen, begrijpend lezen zijn onder andere de vakken waaruit we kunnen kiezen.  

 

Wat is Snappet 

Snappet is een adaptief digitaal leermiddel, waarmee leerlingen zo veel mogelijk op hun 
eigen niveau werken. De leerkracht gebruikt de data van Snappet om tijdens de les te 
differentiëren en het programma biedt leerlingen opgaven op eigen niveau aan. Het werk 
van de leerlingen wordt automatisch nagekeken, wat de leerkracht de ruimte biedt om tijd 
te besteden aan analyse en voorbereiding. Door de data kan de leerkracht zich een goed 
beeld van de leerling vormen, waarbij het eenvoudig mogelijk is om te zien wat de sterktes 
en zwaktes van de leerling zijn. Hierdoor kan de leerkracht keuzes maken wie extra uitdaging of juist extra begeleiding nodig hebben op een specifiek leerdoel binnen een bepaald vakgebied. Aangezien Snappet een verwerkingsmiddel is maken we iedere dag bewuste keuzes en proberen een balans tussen schrift en scherm te creëren. 

 

De effectiviteit van Snappet 

Snappet doet continu onderzoek naar de effectiviteit van verschillende onderdelen en vernieuwingen in Snappet. Hieronder lichten zij de resultaten van twee van deze onderzoeken uit. 

 

40% hogere leerresultaten door verbeterde adaptiviteit 

Snappet zorgt inmiddels voor ruim 40 procent hogere leerresultaten ten opzichte van ‘simpele’ adaptieve technieken die gebruikt worden in de meeste andere adaptieve leermiddelen. De meeste adaptieve leermiddelen geven opgaven die qua moeilijkheid aansluiten bij de actuele vaardigheid van de leerling. Snappet gebruikt niet alleen moeilijkheid en vaardigheid, maar álle beschikbare informatie en de meest geavanceerde technieken (zoals neurale netwerken) om in te schatten welke opgave op dit moment het beste is voor een leerling. Het algoritme kan daardoor onder andere de concentratie, leerfase en leerstijl van elke leerling op elk moment herkennen en past de adaptieve verwerkingsstof daarop aan. Deze geavanceerde adaptieve verwerking is alleen in Snappet mogelijk, omdat Snappet vanaf het begin juist hiervoor is ontworpen en er zijn sinds 2011 meer dan 13 miljard antwoorden gegeven in Snappet. En iedere dag leert het systeem nog beter te herkennen met welke oefening een leerling het meest geholpen is. 

 

Meer voortgang door verbeterde leerlingfeedback 

Snappet heeft onderzocht wat de invloed is van de verbeterde feedback aan leerlingen op de leerresultaten, die sinds schooljaar 2020/2021 in Snappet beschikbaar is. De resultaten laten na enige aanlooptijd een flink en blijvend positief effect zien: leerlingen maken dankzij de verbeterde feedback gemiddeld 16% meer voortgang op het vak rekenen! Voor spelling is dit 17% en voor taal zelfs 23%. 

Uitslag Kangoeroe-wedstrijd

Een aantal weken geleden heeft iedereen die meedeed met de Kangoeroe-wedstrijd zijn certificaat en cadeautje ontvangen. Vanuit elk leerjaar is de beste ook nog extra in het zonnetje gezet!

Karol (groep 3) eindigde als eerste, op de tweede plek kwam Madelief (groep 6) en de derde plek ging naar Emma (groep 8). Daarna kwamen Boaz (groep 4), Benjamin (groep 7) en Gijs (groep 5).

 

Inline image

Verkeersexamen groepen 7

Afgelopen dinsdag hebbben de leerlingen uit de groepen 7, samen met alle andere leerlingen uit groep 7 van andere Leiderdorpse scholen, het praktisch verkeersexamen gedaan. 

Voor het vertrekt checkten de kinderen eerst of de remmen, banden en licht van hun fiets naar behoren werkten. De controles werden uitgevoerd door leerlingen Handhaving en Veiligheid van het ROC Mondriaan. naf schietvereniging De Vrijheid vertrokken ze na het startschot van wethouder Willem Joosten. Op verschillende posten werd gecontroleerd op goed kijken en handen uitsteken. Bijna iedereen is geslaagd! Van harte gefeliciteerd! 

Praktisch verkeersexamen – o.b.s. Wis en Wierig

====================== extern nieuws ======================
Zomeractie bibliotheek

In plaats van de Vakantiebieb-app (waarin een selectie e-books stond) kunnen kinderen dit jaar van 1 juli tot en met 31 augustus 2021 zonder bibliotheeklidmaatschap kiezen uit alle e-books en luisterboeken van de Online Bibliotheek. 

 

Met een speciaal account mogen zij 10 e-books en 10 luisterboeken lenen met een leentermijn van 3 weken per boek. Op 31 augustus stopt dit account automatisch.

 

Een mooie actie voor de zomervakantie! Meer informatie via deze link.

Krijg je hele klas aan het lezen met deze tips. - Juffrouw Femke

PODCASTS; IS DIT NORMAAL?
Gratis te luisteren podcastserie voor ouders van kinderen van 2 tot 18 jaar.
In deze podcastserie spreken diverse professionals met ouders over opvoeding. Het zijn verhalen waarin je als ouder je zal herkennen. Ouders vertellen openhartig en professionals geven hier enkele tips en adviezen over. Vaak denken ouders dat zij de enige zijn die tegen deze specifieke vragen of situaties aan lopen, maar dat is lang niet altijd zo.
 
Iedere podcast komt er een ander onderwerp aan bod van peuter- tot pubergedrag.
Beluister de gratis podcastserie via www.cjghm.nl (en klik op jouw gemeente) of via onderstaande link: https://www.cjggouda.nl/pagina/podcasts/877917

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl