Inloggen

preview
Weekbrief 22 - 19 maart 2021
Agenda

25 maart - rapporten groepen 7 i.v.m. te houden prognosegesprekken

1 april - rapport mee

2 april- Goede Vrijdag (school gesloten)

5 april - 2e Paasdag (school gesloten)

6 t/m 23 april - verplichte oudergesprekken groep 1 en 2

6 t/m 23 april - verplichte kind-ouder-gesprekken (groep 3 t/m 6)

26 april t/m 7 mei - meivakantie

Gesprongen waterleiding

Vanmorgen werden wij opgeschrikt door wateroverlast in onze school. Vermoedelijk is er donderdagavond een waterleiding gesprongen in één van de toiletgroepen bij groep 3/4. Hierdoor hebben wij de groepen 1/2e, 1/2f, twee groepen 3 en twee groepen 4 naar huis moeten sturen. Deze lokalen stonden volledig onder water. De andere groepen konden wij wel opvangen en hebben vandaag ook gewoon les gehad. Kinderen waar geen opvang voor was hebben wij opgevangen.

 

Gelukkig hebben wij vandaag veel hulp gehad van de brandweer, het schoonmaakbedrijf en een electricien waardoor de leerkrachten vanmiddag weer hun lokaal in konden richten. Mede door al deze hulp kunnen wij aanstaande maandag weer volledig open en zien wij alle leerlingen weer graag op school. 

Water

Informatie over COVID-19

Helaas hebben wij donderdagmiddag het bericht ontvangen dat een leerling uit groep 6 positief is getest op COVID-19. Dit betekent, dat de hele klas inclusief leerkracht vanaf vandaag in quarantaine moest. De ouders van de betreffende groep zijn donderdagmiddag op hoogte gesteld. Na dag 5 na het laatste contact met de besmettelijke persoon kunnen de kinderen worden getest om te kijken of de kinderen uit quarantaine kunnen. 

Dag 5 is in dit geval zondag 21 maart. Maandag 22 maart zal er voor de betreffende groep nog online onderwijs gegeven worden. Op dinsdag 23 maart zullen wij het onderwijs voor de betreffende groep weer fysiek oppakken. Het online onderwijs stopt dan weer. Voor niemand is dit een prettige situatie, maar wij zijn blij dat de leerling die positief besmet is niet ernstig ziek is. 

Neusverkouden

Na de heropening van de scholen hebben wij de richtlijnen vanuit het RIVM met u gedeeld. De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid Echter constateren wij dat er toch regelmatig leerlingen op school komen die neusverkouden zijn. Hieronder nogmaals alle richtlijnen op een rij; 

 

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:

 • als ze af en toe hoesten
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
 • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve
  testuitslag heeft;
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, morgen ook weer naar school.

 

In de beslisboom (zie bijlage) kunt u bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. 

Na de heropening van de scholen hebben wij de richtlijnen vanuit het RIVM met u gedeeld. De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid Echter constateren wij dat er toch regelmatig leerlingen op school komen die neusverkouden zijn. Hieronder nogmaals alle richtlijnen op een rij; 

 

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:

 • als ze af en toe hoesten
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
 • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve
  testuitslag heeft;
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, morgen ook weer naar school.

 

In de beslisboom (zie bijlage) kunt u bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. 

Kind-ouder-gesprekken

De kind-oudergesprekken n.a.v. het rapport komen er weer aan. Vanwege de maatregelen zullen wij de gesprekken zoveel mogelijk via Teams plaats laten vinden. In deze periode worden alle ouders en kinderen uitgenodigd voor een gesprek. U kunt zich via de intekenlijst in SchouderCom vanaf donderdag 25 maart inschrijven. Het kan ook zijn dat er vanuit u of vanuit de leerkracht wordt voorgesteld om het gesprek fysiek plaats te laten vinden. Dit kan in samenspraak dan geregeld worden.

 

Informatie Pasen

Palmpasen
Dit jaar worden er helaas geen palmpaasstokken versierd, aangezien de kinderen van de hogere groepen de kinderen van de lagere groepen nu niet kunnen helpen vanwege de corona maatregelen. In plaats hiervan maken de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 een mooie paaskaart voor een dierbare die in de week voor Palmpasen met de klas verstuurd gaan worden. De leerkracht geeft zelf aan de ouders door hoe ze het adres van u willen ontvangen. Groep 4 zal daarnaast ook paaskaarten maken voor de bewoners van de Ommedijk om hen een fijne Pasen te wensen. De groepen 5 tot en met 8 zijn al enthousiast bezig met het inzamelen van geld voor de Vastenactie. Er worden koekjes/brownies gebakken en verkocht, auto’s gewassen, klusjes in huis gedaan en lege flessen ingezameld. Wat fijn om al zoveel betrokkenheid te zien bij de Vastenactie! De actie loopt tot 31 maart, de doosjes kunnen tot uiterlijk donderdag 1 april ingeleverd worden bij de leerkracht.

 

Pasen
Op donderdag 1 april zullen we samen Pasen vieren aan de hand van een paasontbijt. We zullen in de klas het paasverhaal vertellen en samen een brood breken. Vanwege omstandigheden vragen wij u om een lekker ontbijtje voor uw eigen kind(eren) mee te geven. Om ervoor te zorgen dat we allemaal van eenzelfde soort ontbijt kunnen genieten, vragen we u de volgende dingen mee te geven voor uw kind(eren); een of twee (belegde) broodjes, een eitje, iets lekkers (bv. een chocolaatje, cakeje of koekje) en iets te drinken. De kinderen nemen ook zelf hun 10 uurtje mee. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

====================== extern nieuws ======================
Online workshop ‘Typisch meisjesgedrag’

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiderdorp organiseert op donderdag 8 april 2021 de online workshop ‘Typisch meisjesgedrag’ voor ouders van meisjes van 4 tot en met 12 jaar. Meer informatie zie bijlage. 

Bikkeltjes met lef! door Gezin en Ik

Gezin en Ik gaat, als de versoepelingen betreft Covid-19 doorzetten, in mei starten met een weerbaarheidstraining 'Bikkeltjes met lef!' voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar. In de bijlage vindt u de bijbehorende folder.

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl