Inloggen

preview
Weekbrief 21 - 12 maart 2021
Agenda

25 maart - rapporten groepen 7 i.v.m. te houden prognosegesprekken

1 april - rapport mee

2 april- Goede Vrijdag (school gesloten)

5 april - 2e Paasdag (school gesloten)

6 t/m 23 april - verplichte oudergesprekken groep 1 en 2

6 t/m 23 april - verplichte kind-ouder-gesprekken (groep 3 t/m 6)

26 april t/m 7 mei - meivakantie

Juf Bianca

Woensdag 10 maart was de laatse werkdag van Stefan Vos. Donderdag 11 maart is juf Bianca, na haar verlof, weer gestart met werken. We wensen juf Bianca veel plezier! Stefan willen wij bedanken voor de afgelopen tijd en wensen hem veel plezier en succes op Bonaventuracollege Burggravenlaan. 

Geboortenieuws

Op woensdag 3 maart om 20.37 uur zijn juf Laura en Dominique trotse ouders geworden van Graziano.
Van harte gefeliciteerd! Heel veel geluk.

Graziano

 

Vakantierooster 2021 - 2022

Hieronder treft u het vakantierooster voor schooljaar 2021 - 2022 aan. Dit vakantierooster is goedgekeurd met de medezeggenschapsraad. 

 

Vakantie

Data

Herfstvakantie

18 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2021 (12.00 uur) t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 11 maart 2022

Pasen

15 t/m 18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 – 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

8 juli t/m 19 augustus 2022

 

Vastenactie 2021 Werken aan je toekomst

In de komende weken tot aan Pasen volgen we met de school een project van de Vastenactie 2021 Werken aan je toekomst. Hierin zitten ook de lessen godsdienst verwerkt waarin we de Bijbelverhalen rondom de Veertigdagentijd en Pasen vertellen.

 

In deze vastentijd staan we met de kinderen stil bij de toekomst. Bij hun eigen toekomst, hun plannen en dromen voor later. Maar ook bij de toekomst van andere kinderen. Er zijn in de wereld miljoenen kinderen voor wie een hoopvolle toekomst niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omdat ze geen toegang hebben tot goed onderwijs. Juist voor deze kinderen is het belangrijk om te leren. Zo krijgen ze een eerlijke kans om later in hun eigen onderhoud te voorzien. Met het thema ‘Werken aan je toekomst’ wil Vastenactie aandacht geven aan de beroepen en het onderwijs dat daarvoor nodig is. Zonder onderwijs geen beroep. Zonder beroep geen toekomst! In de vastentijd leven we toe naar Pasen, het feest waarop we vieren dat Jezus opstond uit de dood. Pasen is het feest van de toekomst: Zelfs na de donkerste nacht maakt God een nieuw begin. Dat geeft hoop voor iedereen die het hoort. 

Actie: De groepen 5 t/m 8 volgen ook lessen rondom beroepen en gaan actievoeren voor kinderen ver weg die weinig tot geen onderwijs krijgen of er niet de geschikte hulpmiddelen en materialen voor hebben. Hierbij vragen we uw hulp.

De kinderen krijgen deze week een kluskaart met tips mee naar huis. Ze kunnen thuis of misschien voor opa en oma een klusje doen, waar ze wat mee kunnen verdienen. Het verdiende geld kan in het spaardoosje dat ze ook meekrijgen. Dit is makkelijk in elkaar te zetten. We hopen natuurlijk dat de kinderen u goed kunnen helpen met bijv. tafel dekken, auto wassen, bed opmaken, boodschapje doen. Met de groep zelf zullen ook leuke acties bedacht worden, zoals cupcakes bakken en verkopen aan familie of buren of boekenleggers maken en verkopen.

Het spaardoosje wordt dan op donderdag 1 april weer op school verwacht. Dan tellen we al het gespaarde geld bij elkaar. Doet u ook mee!!

 

De groepen 8 zetten zich, zoals elk jaar na Pasen in voor Stichting Kindervreugd Afrika middels de actie 'Wandelen voor Water'. Zij zullen daarom eventueel vrijwillig deelnemen aan de Vastenactie met klusjes doen.

 

De groepen 1 t/m 4 volgen een prentenboek, waarin Suus niet naar school kan, omdat ze dokter, brandweervrouw of bakker is en het veel te druk heeft, maar ze ziet in dat leren belangrijk is. Ook krijgen de kinderen mee dat er veel kinderen op de wereld zijn die geen of onvoldoende les krijgen of niet de juiste leermaterialen hebben.

Als kinderen (of ouders) van deze groepen ook wat willen geven, dan kan het in een spaardoosje dat in de klas staat.

 

Fijn als u deze actie steunt samen met de school.

Team De Leeuwerik.

Ouderkrant Eindtoets groep 8

Op 20, 21 en 22 april maken de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets.

Voor de ouders/verzorgers vanCito Eindtoets gaat dit schooljaar niet door - Hoeksche Waard Nieuws deze leerlingen wordt er jaarlijks een speciale Ouderkrant beschikbaar gesteld. Daarin wordt onder meer uitgelegd wat de Eindtoets inhoudt en hoe het leerlingrapport eruitziet. Ook zijn er al wat voorbeeldopgaven te vinden. De leerlingen van de groepen 8 hebben vanmiddag die krant mee naar huis gekregen.

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl