Inloggen

preview
Weekbrief 19 - 12 februari 2021
Agenda

22 t/m 26 februari - Voorjaarsvakantie

1 t/m 5 maart - margeweek (kinderen vrij)

25 maart - rapporten groepen 7 i.v.m. te houden prognosegesprekken

1 april - rapport mee

2 april- Goede Vrijdag (school gesloten)

5 april - 2e Paasdag (school gesloten)

6 t/m 23 april - verplichte oudergesprekken groep 1 en 2

6 t/m 23 april - verplichte kind-ouder-gesprekken (groep 3 t/m 6)

26 april t/m 6 mei - meivakantie

Weer open!

Welkom terug

 

Na een aantal weken gingen we afgelopen maandag weer open. Bijna iedereen had de sneeuw en het ijs getrotseerd en was er. Het is fijn en goed om weer een volle school te hebben.

 

En wat een feestje dat er bij de start dan ook nog zoveel sneeuw ligt! Het was even wennen maandag. Wennen aan elkaar, weer een volle klas... In alle klassen was het een super gezellige eerste dag! Er werden verhalen gedeeld over het thuiswerken en het werk in de klas in weer opgepakt en natuurlijk is extra buiten gespeeld om te genieten van de sneeuw.  

 

 

 

sneeuwpret

 

Een belangrijke reminder!

Ouders zijn (helaas) niet welkom in school. We vragen ouders om leerlingen bij de schooldeur af te zetten en de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren (ook tot de leerkracht). Uitzondering is als u bent uitgenodigd en dan geldt triage en desinfectie. 

Corona maatregelen

Vorige week heeft u twee berichten van ons ontvangen over de heropening van de school. Dit had er mee te maken dat het OMT op vrijdag 5 februari laat op de avond een nieuw advies uitbracht over het test- en thuisblijfadvies voor kinderen van 0-12 jaar (t/m groep 8). Hieronder nogmaals alle richtlijnen op een rij; 

 

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid 

 

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:

  • als ze af en toe hoesten
  • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

  • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
  • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
  • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
  • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve
    testuitslag heeft;
  • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, morgen ook weer naar school.

 

In de beslisboom (zie bijlage) kunt u bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. 

Vertrek juf Monique

Vlak voor de kerstvakantie heeft Monique Jongman aangegeven Daltonschool De Leeuwerik te verlaten.Monique gaat met ingang van 1 april 2021 haar loopbaan voortzetten bij TU Delft. 

Wij hebben gezocht naar een goede oplossing en hebben die gelukkig gevonden: juf Nikki komt 12 april weer terug na haar zwangerschapsverlof. Zij zal vanaf dinsdag 13 april op dinsdag, woensdag en donderdag voor de groep staan. De kinderen en ouders van groep 7b zijn reeds op de hoogte. 

 

Door haar vertrek en het deeltijdontslag van Nikki Otten ontstaat er per 1 april een fulltime vacature. Deze vacature staat op dit moment uit. De toekomstige collega die we hopen te vinden is de zogenaamde leerkracht plus die bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht de klas over kan nemen. Mocht u in uw omgeving iemand kennen die een pabo-akte heeft en het leuk vindt om les te geven op een daltonschool laat ze dan gerust contact opnemen of verwijs naar de vacature op Meesterbaan. 

Prijsuitreiking Masked Reader

In vorige weekbrief werden de winnaars van de Maskerd Reader al bekend gemaakt. Toen wij afgelopen maandag open gingen kregen de prijswinnaars natuurlijk een passend cadeau: "een masked book"!

Van harte gefeliciteerd en veel plezier er mee. 

maskedreader

maskedreader

IJspret

Meester Stefan had vandaag een andere ruimte dan de gymnastiekzaal: buiten op het ijs! 

stefan_ijs

Bakjes kerststukjes

Voor de vakantie hadden we u gevraagd om de bakjes van de kerststukjes te bewaren, zodat uw kind die na de vakantie weer kan inleveren voor hergebruik. Bij deze nog even de oproep om het bakje in te leveren als u het niet meer gebruikt. Alvast hartelijk bedankt.

Toestemming beeldmateriaal

De wetgever eist dat de school vooraf toestemming vraagt aan de ouders om beeldmateriaal te gebruiken. Deze toestemming moet specifiek zijn: wilt u bijvoorbeeld toestemming voor foto’s op de website, in de schoolgids, nieuwsbrief of in sociale media?

 

Deze toestemming kunt u aangeven via de centrale vragenlijst. Deze centrale vragenlijst kunt u via de app invullen of aanpassen (tabblad meer - privacy en overige vragen). Wilt u eraan denken om deze vragenlijst in te vullen? 

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl