Inloggen

preview
Weekbrief 20 - 19 februari 2021
Agenda

22 t/m 26 februari - Voorjaarsvakantie

1 t/m 5 maart - margeweek (kinderen vrij)

25 maart - rapporten groepen 7 i.v.m. te houden prognosegesprekken

1 april - rapport mee

2 april- Goede Vrijdag (school gesloten)

5 april - 2e Paasdag (school gesloten)

6 t/m 23 april - verplichte oudergesprekken groep 1 en 2

6 t/m 23 april - verplichte kind-ouder-gesprekken (groep 3 t/m 6)

26 april t/m 7 mei - meivakantie

Vakantierooster 2021 - 2022

Hieronder treft u het vakantierooster voor schooljaar 2021 - 2022 aan. Dit vakantierooster is goedgekeurd met de medezeggenschapsraad. 

 

Vakantie

Data

Herfstvakantie

18 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2021 (12.00 uur) t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 11 maart 2022

Pasen

15 t/m 18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 – 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

8 juli t/m 19 augustus 2022

 

Sarah Roos uit 8a winnares in Nationale Voorleeswedstrijd

Sarah Roos won al de voorronde hier op school en mocht woensdag meedoen aan de vervolgronde van regio Leiden. Wel 14 kinderen deden mee, online! Normaal gesproken is deze ronde in de bibliotheek, maar nu kon de hele klas meekijken via het digibord. De jury bestond onder andere uit Loes Riphagen, de schrijfster van ‘Coco kan het’, dus echt wel serious business! Sarah was als tweede aan de beurt en las voor uit ‘Het Piranha Complot’, een boek van Jozua Douglas. Goed geoefend, want het ging fantastisch! Dat bleek ook wel uit het applaus dat vanuit de klas kwam. Toen het juryrapport. sarah werd geprezen voor haar rustige stem en intonatie. Door het goede voorlezen werden de juryleden helemaal meegenomen in het verhaal. En dat maakte... dat... Sarah Roos de winnares werd van deze regioronde!!! Wat zijn we trots op haar. Zij gaat nu door naar de provinciefinale. Wow!

Voorleeswedstrijd2021

DANK!
Blij verrast zijn we in groep 1/2a met de komst van een Bee-Bot Klassenset. Deze klassenset werd gesponsordb-bot
door een werkgever van één van de ouders. De klassenset zal in meerdere groepen worden ingezet. 
 
Novo Nordisk bedankt
Dank namens de Voedselbank

Namens de Voedselbank Leiden heel hartelijk dank voor de inzameling die in december is  gehouden! De nood was dit jaar erg hoog, maar de opbrengst van de verschillende scholen was boven verwachting.

Ook vanuit de kerstcommissie hartelijk dank voor uw bijdrage!

Inline image

Toestemming beeldmateriaal

De wetgever eist dat de school vooraf toestemming vraagt aan de ouders om beeldmateriaal te gebruiken. Deze toestemming moet specifiek zijn: wilt u bijvoorbeeld toestemming voor foto’s op de website, in de schoolgids, nieuwsbrief of in sociale media?

 

Deze toestemming kunt u aangeven via de centrale vragenlijst. Deze centrale vragenlijst kunt u via de app invullen of aanpassen (tabblad meer - privacy en overige vragen). Wilt u eraan denken om deze vragenlijst in te vullen? Het is niet mogelijk dat de school dit voor u invult. 

 

Fijne vakantie

We wensen u een fijne voorjaarsvakantie toe. We hopen alle kinderen na de vakantie, maandag 8 maart, weer vol energie terug te zien op school.

Afbeeldingsresultaat voor voorjaarsvakantie 2021

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl