Inloggen

preview
Weekbrief 10 - 19 november 2021
Agenda
23 november   Schoen zetten
29 november   Surprises op school voor de groepen 5 t/m 8
1 december   Sinterklaasviering
1 december   OR vergadering
23 december    Kerstviering (meer info volgt)
24 december   Start kerstvakantie om 12.00u
27 december t/m 7 januari    Kerstvakantie
10 januari t/m 13 januari   Adviesgesprekken groep 8
Corona maatregelen

Hierbij informeren we u dat vanaf vandaag een aangescherpte quarantaineregel is ingegaan, die helaas ook gevolgen heeft voor het verzuim in het onderwijs:

 

Bij een besmetting moeten alle huisgenoten in quarantaine, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet. Een test op de vijfde dag kan de quarantaine verkorten.

 

Het aantal besmettingen op De Leeuwerik valt nog mee gezien de meldingen op scholen om ons heen. 

Fijn dat ouders in het geval van een positieve uitslag of uit voorzorg een quarantaine ons hebben geinformeerd. 

 

Wij willen u dan ook bliijven vragen om ons, directie en leerkrachten, op de hoogte te houden van een eventuele besmetting. Wilt u ook zelf de BSO op de hoogte brengen van een eventuele besmetting?

 

Wij monitoren dagelijks de ziekmeldingen/afwezigen en bekijken dan of we moeten handelen. 

Wanneer het aantal besmettingen in een groep oploopt kan er in overleg met de GGD voor gekozen worden om de groep thuisonderwijs te laten volgen en/of in quarantaine te gaan. Wij willen u dan ook adviseren om achterwacht te regelen op de dag(en) dat u zelf uw kind(eren) niet thuis op kunt vangen, want de kans is best reëel dat u uw kind een keer onverwacht thuis moet houden. Al hopen wij natuurlijk van niet. 

Wij snappen dat dit voor vervelende situaties kan zorgen, maar we zijn helaas nog niet van Corona af. 

 

Wanneer mag een leerling naar school?

  • Leerlingen mogen naar school bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid). 
  • Leerlingen hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven. Behalve als zij een huisgenoot of contact zijn van iemand met corona. Dan blijven zij wel thuis. Ook als ouders geinformeerd zijn over een besmetting in de groep wordt geadviseerd om ook met verkoudheidsklachten thuis te blijven en te testen. 
  • Leerlingen kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven tot ze de uitslag hebben.
  • Leerlingen blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij zwaardere klachten.
  • Leerlingen blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft.

Besmettingen

Als een leerling positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Klasgenoten van de besmette leerling kunnen wel naar school. Ouders ontvangen een brief met het verzoek hun kind nauwlettend in de gaten te houden op het ontstaan van ziekteverschijnselen en te testen bij klachten die passen bij corona. Eventueel kunnen klasgenoten die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld door een speelafspraak bij het besmette kind thuis) wel een quarantaineadvies krijgen. Ook bij een groter aantal besmettingen in de klas kan de GGD er eventueel toe overgaan toch een hele klas een quarantaine- en testadvies te geven. Dit is aan de professionele inschatting van de GGD.

 

Na een besmetting kan een leerling weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen.

 

De ontruimingsoefening

Dinsdagochtend hielden we op school een onaangekondigde ontruimingsoefening met het hele complex (Leeuwerik, PWA en Floreokids). Hoewel er geen echte reden was voor paniek, namen we de oefening uitermate serieus, het gaat immers om de veiligheid van kinderen en medewerkers. Op De Leeuwerik heeft een groot aantal medewerkers de training tot bedrijfshulpverlener gevolgd (basis en herhaling), dus we
zijn goed op de hoogte wat er gebeuren moet in het geval van een incident of calamiteit.

 

Binnen drie minuten nadat het alarm afging stonden alle kinderen buiten in de rij op het grasveld, ook de
PWA en Hoftuyn stond keurg op tijd buiten. Met behulp van de groene/rode kaart hadden we snel het overzicht dat iedereen veilig buiten stond. De extra controle door school (lokalen, toiletruimtes, magazijn, etc.) verliep ook soepel en goed. We zijn erg blij met hoe soepel deze oefening gegaan is.

 

Later dit schooljaar zullen we weer een ontruimingsoefening houden. Dit om er voor te zorgen dat we zijn voorbereid mocht het nodig zijn. Hopelijk hoeven we nooit een echte ontruimingsoefening te houden! 

STAR-methodiek voor de groepen 6 t/m 8

Met behulp van de extra middelen (NPO gelden) starten we vanaf maandag met de STAR methodiek voor de groepen 6 t/m 8. Aanstaande maandag starten de A-groepen van groep 6 en 7. De week daarna zijn het B-groepen. De groepen 8 worden achter de lessen van groepen 6 en 7 gepland. Zij starten 28 maart met deze lessen. Zo kunnen ze naar de grote oversteek(voortgezet) toewerken.

 

De STAR-methode is een training die bijdraagt aan sociaal gedrag bij kinderen. De training is gericht op het bewust maken van pestgedrag en/of ongepast gedrag. Het vergroten van respect in de omgang met elkaar en het accepteren van verschillen. Trainingen vinden plaats op school. Tijdens de lessen staan de STARwaarden centraal (Sportiviteit, teamwork, acceptatie en respect). Eén trainer werkt herhaald met een klas jongeren. 

 

Sportiviteit passen we in onze trainingen toe in de breedste zin van het woord, dus niet alleen Fair Play, maar ook zaken als gezondheid, elkaar helpen en elkaar begroeten komen ruimschoots aan bod.

 

Teamwork betekent samenwerken, het tonen van sociaal gedrag en andere maatschappelijke gedragingen. De letters van het woord team gebruiken we ook in ons motto Together Everybody Achieves More. En dat is natuurlijk ook; als we samenwerken dan is de uitkomst van 1 + 1 meer dan 2.

 

Acceptatie gaat om het kunnen omgaan met bestaande situaties en daarbij mensen nemen zoals ze zijn, maar ook zeker het accepteren van bepaalde normen en waarden. Iemand respecteren zoals die persoon is ongeacht huidskleur, geloof, uiterlijk, sekse en geaardheid.

 

Respect staat voor het samenvatten van alle sociale vaardigheden, zoals luisteren, iemand uit laten praten, beleefdheidsvormen, plaag- en pestgedrag of met humor de spanning doorbreken. In het kort komt het erop neer dat we elkaar behandelen zoals jezelf graag behandeld wilt worden.

 

Het doel van de STAR-methode:


Bij leerlingen:
Vergroten van sociaal verantwoordelijk gedrag: Rekening houden met elkaar, acceptatie van verschillen, verbeteren van omgangsvormen, tegengaan pesten, sportief gedrag (lichamelijk en sociaal) en weerbaarheid.
Gezondheid en bewustwording horen hier ook bij.

 

Bij leekrachten:
Bewustwording van hun rol in het gedrag van kinderen. Welke gedrag wordt geaccepteerd/welk gedrag niet? Hoe wordt gereageerd en wat zijn daarvan de gevolgen? Handvatten bieden in groepsdynamica en omgang met moeilijke gesprekken.

 

Elementen in training:
Plezier, humor, confrontatie, vertrouwen, bewustwording, kennis overdracht, ervaren van andermans positie.

====================== extern nieuws ======================
Artikel CJG november 2021

Het Centrum voor Jeugd en Gezin stuurt maandelijks een artikel (behalve in de zomermaanden). Een kort artikel waarin een thema wordt belicht uit het alledaagse opgroeien en opvoeden van kinderen.

 

Dit keer over ‘Huilen’ (0-12).

Sinterklaastoneelstuk voor kinderen vanaf 4 jaar in Leiderdorp

Op zondag 21 en 28 november 2021 om 12 en 14 uur speelt Toverlei met pietenpaniek in het Theater in de Sterrentuin in Leiderdorp met de Sinterklaasvoorstelling "de verloren ring". Bijgaand treft u de flyer aan. 

 

20 november Sint in Leiderdorp

 

Sinterklaas komt dit jaar toch naar Leiderdorp. Stichting Sint Nicolaas Intocht Leiderdorp is verheugd om Sint met zijn pieten toch te mogen ontvangen op zaterdag 20 november. 

 

Ondanks dat er nog steeds Covid heerst, wil Sint toch voet aan de grond zetten en doet de organisatie er alles aan om het in goede banen te leiden.  Burgemeester Laila Driessen zal hem op elke locatie welkom heten. 

 
De organisatie vraagt een iedereen zoveel mogelijk langs de route naar de Sint te komen zwaaien!!!

 

Tijden en route

 
TIJDEN (ovb) 
10:00 uur aankomst Ockenrode 
10:45 uur aankomst Oranjegalerij 
13:00 uur aankomst Santhorst 
14:00 uur aankomst Baanderij 
15:00 uur aankomst Winkelhof 

 

·         Hoofdstraat 

·         Willem de Zwijgerlaan 

·         Fr. Hendriklaan 

Winkelcentrum Oranje Galerij 

·         Frederik Hendrikplantsoen 

·         Irenestraat 

·         l.a. Mauritssingel 

·         l.a. Ericalaan 

·         Acacialaan 

·         r.a. Kom van Aaiweg 

·         Essenpark 

·         l.a. Hoogmadeseweg 

·         r.a. Simon Smitweg  à Rechtsaf Gemeentehuis 

 

naar Baanderij 

 

·         Laan van Ouderzorg 

·         r.a. Van Poelgeestlaan 

·         r.a. Vronkenlaan 

·         l.a. Van der Marckstraat                

·         r.a. Sternstraat            

·         l.a. Albatrosstraat    

·         r.a. Meeuwenlaan     

·         l.a. Lijnbaan                 

·         r.a. Vezelbaan            

·         r.a. Touwbaan           

·         l.a. Rietschans            

·         l.a. Baanderij (bij Leen Bakker / Praxis) 

 

naar Winkelhof 

 

·         r.a. Rietschans Engelendaal oversteken; 

·         Van der Havelaan                         

·         r.a. Meerburglaan    

·         r.a. Buitendijklaan   

·         r.a. Buitenhoflaan     

·         l.a. Cor Gordijnsingel 

·         r.a. Muzenlaan           

·         l.a. Heinsiuslaan        

·         r.a. Dubloen Winkelhof ingang Holle Bolle Gijs / Halfords. 

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl