Inloggen

preview
Weekbrief 8 - 6 november 2020
Agenda

12 november - Taakoverzicht

16 t/m 20 november - Kind-ouder-gesprekken (facultatief)

2 december - Sinterklaasviering

17 december - Kerstviering

18 december - start kerstvakantie om 12.00u

21 december t/m 1 januari 2021 - kerstvakantie

Start

Ná twee weken vakantie van de leerlingen zijn we afgelopen maandag weer gestart. Vorige week hadden de leerkrachten onder andere een studiedag. In verband met Covid-19 vond de studiedag grotendeels online plaats. Helaas waren afgelopen week niet alle collega’s aanwezig. Wij stonden voor een uitdagende situatie om de groepen te bezetten. Helaas hebben we ook een groep moeten opdelen. We hebben met elkaar duidelijke afspraken gemaakt waardoor we op een veilige manier de voortgang van het onderwijs tot op heden goed kunnen waarborgen. We bekijken de situatie steeds opnieuw en stellen de maatregelen, indien nodig, bij. 

Thuisblijf regels

Wij merken dat leerlingen niet altijd thuis blijven als huisgenoten in afwachting zijn van een COVID-test., maar leerlingen pas thuis blijven als test inderdaad positief is. Dit zorgt voor onrust van bij leerkrachten en medeleerlingen. Daarom nogmaals de thuisblijf regels. 

 

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar school.

Thuisblijven is wel nodig als kinderen:

  • Een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen
  • Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
  • Ernstig ziek zijn

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:

  • Als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;
  • Als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
  • Als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft.

  • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
  • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. 
Kind-ouder-gesprekken (facultatief)

De kind-ouder-gesprekken vinden plaats van 16 t/m 20 november 2020. Deze gesprekken zijn facultatief en vinden alleen plaats wanneer de leerkracht en/of u het gesprek noodzakelijk vindt. Via de groepsleerkracht ontvangt u via SchouderCom meer informatie. 

 

Deze gesprekken worden na schooltijd op anderhalve meter en na het beantwoorden van de triagevragen (zie bijlage) en desinfecteren van de handen gevoerd. Als u Covid-19 gerelateerde klachten heeft, blijft u uiteraard thuis, en wordt er samen naar een passende oplossing gezocht om met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Vervanging Bianca de Jong i.v.m. zwangerschapsverlof

Afgelopen week is het zwangerschapsverlof van juf Bianca de Jong gestart. Gelukkig hebben we een geschikte vakleerkracht gymnastiek kunnen vinden in de persoon van Stefan Vos. Hij zal de komende tijd de gymnastieklessen verzorgen. 

Herinrichting kleuterplein

Achter de schermen wordt er al enige tijd enthousiast gewerkt aan het renoveren en (her)inrichten van het kleuterplein. Op 16 november is het dan echt zo ver en zal het werk op het plein van start gaan. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk twee tot drie weken duren. Op onderstaande plattegrond kunt u zien hoe het kleuterplein er uiteindelijk uit zal gaan zien. Op het schoolplein zullen onder andere nieuwe bomen en struiken, een modderkeuken, een grote zandbak, een klauterheuvel, een insectenhotel en een fietsparcours komen. Kortom een erg groen en veelzijdig plein, waar de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen! Wat zijn we benieuwd naar het eindresultaat!

Kleuterplein

Studiedag in de margeweek
Ook de professionalisering van de collega’s gaat in deze bijzondere tijd gewoon door.
Dat vraagt creatieve oplossingen om ons aan de regels te houden en aan de wensen van alle collega's te voldoen. De werkgroep Engels, die in de middag een trainging CLIL lessen had georganiseerd, zorgde er voor dat de cursusleider werd gefilmd. Zo konden leerkrachten vanuit huis of vanuit een lokaal ook meekijken. “Not as fun as live, but standing still is going backwards!”
spelen met Engels
De ochtend van studiedag stond in het teken van het nieuw onderwijsresultatenmodel van de inspectie / referentiekader taal en rekenen en de zorg. Ook dit ochtenddeel van de studiedag vond online plaats.

Het was een leerzame dag en uiteraard ben ik trots op de collega's die zich weer snel konden aanpassen naar de gekke situatie van deze studiedag. 

Fietsen/brommeren op het schoolplein

Voor de veiligheid van de kinderen, ouders en medewerkers van de school hebben wij de afspraak dat er op het plein niet gefietst en of gebrommerd wordt. Op dit momenten zien wij dat dit steeds vaker toch gebeurt, wat gevaarlijke situaties oplevert. Daarom willen wij u vragen hier alert op te zijn zodat iedereen veilig van en naar school kan. 

====================== extern nieuws ======================
Open Pietentraining bij Leython DC op 2 december 

Op woensdag 2 december organiseert volleybalclub Leython DC een heuse Pietentraining. Alle kinderen van 6-12 jaar mogen gratis mee komen doen! 

 

Van 16.45 tot 18.00 uur in Sporthal De Does maken kinderen op die manier samen met leeftijdsgenootjes kennis met volleybal.  

 

Wil je meedoen? In verband met de coronamaatregelen kunnen ouders niet bij de training blijven kijken. We vragen jullie daarom dit contactformulier in te vullen: https://forms.gle/rS7LDYGw8XfGhkd46 

 

Ben je al iets ouder en wil je ook kijken of je volleybal leuk vindt? Mail dan naar jeugd@leythondc.nl, zodat we je kunnen uitnodigen om een keertje mee te trainen. 

 

Kijk voor meer informatie op www.leythondc.nl/news/pietentraining 

Webinar ‘Tieners en sociale druk & groepsdruk’

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert op donderdag 19 november het webinar ‘Tieners en sociale druk & groepsdruk’. Dit gratis webinar wordt gegeven door Tischa Neve, bekende kinderpsycholoog en opvoedkundige en is bedoeld voor alle ouders van kinderen van 10 tot 18 jaar in de regio Hollands Midden.

 

In de bijlage vindt u de uitnodiging en kunt u zich inschrijven voor dit webinar.

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl