Inloggen

preview
Weekbrief 7 - 16 oktober
Agenda

19 oktober t/m 23 oktober - Herfstvakantie

26 oktober t/m 30 oktober - Margeweek (school gesloten voor leerlingen)

4 november - Ouderraad vergadering

12 november - Taakoverzicht

16 t/m 20 november - Kind-ouder-gesprekken (facultatief)

 

Een hele fijne herfstvakantie gewenst! Wij zien alle leerlingen graag weer op maandag 2 november op school!

Maatregelen corona

Op dinsdagavond 13 oktober zijn er nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Een gedeelte lockdown is daarom noodzakelijk. Gelukkig treden er voor het basisonderwijs geen veranderingen op en blijft Daltonschool De Leeuwerik open.  


Het blijft onverkort van kracht dat al het onderwijspersoneel en ouders/verzorgers die aanwezig zijn in of bij de school volledig klachtenvrij moeten zijn en anders thuisblijven. Zo blijven zij thuis bij klachten die passen bij het coronavirus COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts) of als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.

Voor leerlingen geldt dat zij met klachten (verkoudheid, snotneus etc.) niet thuis hoeven te blijven en niet op het coronavirus getest hoeven te worden. Behalve als zij contact hebben (gehad) met een patiënt bij wie een corona-infectie is bevestigd of uit een gezin/huishouden komen waar een volwassen gezinslid klachten heeft die te maken kunnen hebben met het coronavirus. Voor meer informatie zie beslisboom in de bijlage. 


 Als een leerkracht gezondheidsklachten heeft die aan Corona gerelateerd kunnen zijn, krijgen ze het advies om zich te laten testen. U hoort op het nieuws dat de voorrangsregeling voor onderwijzend personeel er helaas voor zorgt dat een leerkracht niet altijd direct terecht kan om getest te worden. Hierdoor zijn ze soms een aantal dagen niet op school. Als een leerkracht afwezig is en we doen verder geen mededelingen over de reden van de afwezigheid, kunt u erop vertrouwen dat het geen corona betreft. Zodra dat wel zo is zullen we het zo snel mogelijk met u delen. 


Naast het reguliere verzuim van leerkrachten (andere ziektes of verlof) is het niet altijd mogelijk om ook hiervoor inval te regelen. Wij streven ernaar om de groepen zo goed mogelijk op te vangen. Indien wij vanwege organisatorische redenen voor bepaalde groepen geen fysiek onderwijs kunnen organiseren (bijvoorbeeld doordat leraren in quarantaine zijn), zorgt de groepsleerkracht ervoor dat het onderwijs zo goed mogelijk doorgang kan vinden in de vorm van thuisonderwijs. 

Wethouder leest voor over Duurzaamheid

Wethouder Rik van Woudenberg leest voor aan leerlingen groepen 7 over Duurzaamheid.
F
oto’s van JP Kranenburg

wethouder

Hoofdluis in corona tijd

Normaal gesproken worden de kinderen na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een groep ouders van de school.

 

Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het de komende tijd niet mogelijk om op school te controleren. De hoofdluisouders zijn er slechts ter ondersteuning, het is de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op hoofdluis te controleren.

 

Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in de week met behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terug vinden op: www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de haren van uw kind, start dan meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook door aan school, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn. Als u uw kind goed heeft gekamd mag uw kind gewoon naar school.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.

Fietsverlichtingsactie

De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Daarom organiseren gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland in Holland Rijnland, samen met rijwielhandelaren en met Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland weer een fietsverlichtingsactie. Bij de deelnemende rijwielhandelaren kun je op de actiedag je verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft alleen het materiaal te worden betaald, en dus geen arbeidsloon. In de aansluitende week kun je ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting.


In de gehele regio geldt: de actiedag is zaterdag 31 oktober en de kortingsactie in de aansluitende week geldt tot en met zaterdag 7 november. 

 

Deelnemende fietsenzaken Fietsverlichtingscampagne 2020:

Bike Totaal van Hulst Stevensbloem 3 2331 JA Leiden

H&B TWEEWIELERS Herenstraat 82-86 2313am Leiden

Huisman Tweewielers Willem de Zwijgerlaan 417 2315 AWE19 Leiden

Huisman Tweewielers Levendaal 76 2311 JM Leiden

Abeona Mobility Energieweg 67 2382 ND Zoeterwoude

Profile Besuyen Voorstraat 13 2251BL Voorschoten

====================== extern nieuws ======================
Gratis online CodeEvent tijdens herfstvakantie

Graag brengen wij het online DigiVita Code Event® onder de aandacht. Een initiatief van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek.

 

Meisjes kunnen tijdens de herfstvakantie vanuit huis inloggen en leren tijdens deze workshop van vrouwelijke Informatica-studenten programmerren in Scratch.

 

Datum

Dinsdag 20 oktober van 9.30-11.00 uur.

Locatie

Online via Microsoft teams

 

Aanmelden

Meedoen? Meisjes kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier

Muziek in de Herfstvakantie

mol

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl