Login

preview
Weekbrief 25 - 16 april 2021
Agenda

t/m 23 april - verplichte oudergesprekken groep 1 en 2

t/m 23 april - verplichte kind-ouder-gesprekken (groep 3 t/m 6)

20 april t/m 22 april - Cito Eindtoets groep 8

22 april - groepen 8 Wandelen voor Water 

26 april t/m 7 mei - meivakantie

10 mei t/m 12 mei: kamp groep 8

13 en 14 mei: Hemelvaartvakantie - school is gesloten

24 mei: 2e Pinksterdag - school is gesloten

 

CITO Eindtoets groep 8 + kamp groep 8

Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag maken de leerlingen van groep 8 de CITO Eindtoets.
Veel succes, jongens en meisjes!

centrale eindtoets

 

 

Kamp groepen 8

Na de meivakantie gaan de groepen 8 op kamp. We wensen ze alvast veel plezier! 

                                               Groep 8 kamp

 

 

Corona - zelftests

In de media verschijnen veel berichten over de zelftests die ook thuis te gebruiken zijn. Ook voor scholen komen zulke tests beschikbaar. Het is goed hierbij het volgende te benoemen, waarover wij door het ministerie zijn geïnformeerd.

 

Zelftests gelden niet als vervanging van reguliere GGD-(snel)tests. Ze worden preventief gebruikt, als er géén klachten zijn, om coronabesmettingen vroegtijdig op te merken.

Zijn er klachten of is iemand een nauw contact in een bron- en contactonderzoek, dan gelden alleen GGD-testuitslagen. Dit is dus ook het geval wanneer een kind/leerkracht verkouden is of als er zich een besmetting voordoet in de klas. 

dfbDF

 

Tevredenheidsonderzoek

Vorige week heeft u (één ouder uit het gezin) een uitnodiging ontvangen voor het tevredenheidsonderzoek. WijTevredenheids- onderzoek | OBS De Delta willen graag van u als ouder/verzorger weten hoe uw ervaringen met onze school zijn. Iedere twee jaar worden daarom enquêtes afgenomen. De enquête is strikt anoniem en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Heeft u meerdere kinderen op school, dan vult u het onderzoek alleen in voor uw oudste kind.

 

De resultaten van de enquête bespreken we onder andere in de medezeggenschapsraad van onze school en verwerken we in ons toekomstig beleid. Ook zijn de resultaten later dit jaar te vinden via www.scholenopdekaart.nl. Via deze site publiceren diverse scholen uit het hele land hun gegevens en kunnen ze ook met elkaar worden vergeleken.

 

U zou ons een groot plezier doen door aan het onderzoek mee te werken. Uw zoon/dochter zal vanaf groep 6 op school een vergelijkbare enquête invullen. Hoe meer ouders en leerlingen de enquête invullen, hoe beter ons inzicht op wat goed gaat en waar we in moeten verbeteren.

 

U kunt deze enquete t/m 7 mei 2021 aanstaande invullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Koningsspelen

Op vrijdag 23 april stonden normaliter de Leiderdorpse Koningsspelen gepland. Grootschalig gaan ze niet door.  Koningsspelen

Op de Leeuwerik laten we ze natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. De kleuters gaan 's morgens met de klas allerlei spelletjes doen met behulp van pabo studenten. De groepen 3,4 en 5 hebben 's middags een sportdag in en rond de school en de groepen 6,7en 8 gaan naar Alecto en hebben daar een sportdag. 

 

Uiteraard houden we ons aan de coronaregels. Alle klassen blijven gescheiden en draaien door zodat ze alle onderdelen wel doen. 

 

PS We vinden het leuk als de kinderen die dag in het oranje of rood-wit-blauw naar school komen!

BSO's weer open

Vanaf aanstaande maandag is de buitenschoolse opvang (BSO) weer geopend. Ouders die hiervan gebruik maken zijn/worden hierover door de betreffende organisatie geïnformeerd.

 

De BSO volgt de richtlijnen zoals zij die van de overheid heeft gekregen. In het gebouw blijven ook de maatregelen die voor de school gelden van kracht. 

 

====================== extern nieuws ======================
Oudernieuwsbrief GGD Hollands Midden april 2021 Leiderdorp

In de bijlage ontvangt u een kort artikel waarin een thema wordt belicht uit het alledaagse opgroeien en opvoeden van kinderen. Dit keer over bewegen! 

 

Online CJG-lezing Opgroeien met Autisme 11 mei 2021

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op 11 mei de online lezing Opgroeien met Autisme, door Bianca Toeps, voor ouders van kinderen met (een vermoeden van) autisme.

 

Bianca Toeps is fotograaf, website-ontwikkelaar, hobby-vintagejager, blogger en auteur.    

Tijdens deze lezing krijg je een kijkje in het leven van Bianca Toeps. Ze kreeg op haar 26e de diagnose Autisme. Ze vertelt hoe het is om autistisch te zijn. Meer informatie vindt u in de bijlage en op de website van het CJG.

 

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl